A.B.B. KENT. DÖN. VE YENİ YERLEŞİMLER DAİRE BŞK.LIĞI

İŞVEREN : USTA İNŞAAT MÜHENDİSLİK

İŞİN ADI : ANKARA Büyükşehir Belediyesi 51175 Ada 1 Parsel Kentsel Dönüşüm 240 Konut Projesi

KAPSAM : Tüm MEKANİK TESİSAT İşleri Yapımı.